Hevsel Bahçeleri

Markamıza adını veren Hevsel Bahçeleri, Dicle Nehri’nin kıyısında, Diyarbakır Kalesi ile nehir vadisi arasında yer alan 800 hektarlık bir bahçe. 8000 yıllık bir geçmişe sahip olan ve aralıksız tarım yapılan Hevsel Bahçeleri, bölgenin hem zahire deposu hem de dinlenme alanı. İpek Yolu güzergahında yer alması ve kervanların On Gözlü Köprü’den geçip Hevsel Bahçeleri’nde dinlenerek yollarına devam etmesi nedeniyle de kültürlerin geçiş noktası. Misafirlerini yedirip içiren Hevsel Bahçeleri, bu etkileşimlerin sonucu olarak gastronomi merkezi olmuş.

Bu denli köklü tarihe sahip olan Hevsel Bahçelerine, arazi yapısından dolayı tarım aracı girememekte ve hâlâ eski usullerle tarım yapılmakta.

Biz de Hevsel Bahçesi olarak, markamıza adını veren tarihi bahçelerin geleneğini devam ettirmek için tamamen geleneksel usullerle tarım yapan üreticiler ile çalışıp, üretilen ürünleri eski teknikler ve yeni bilgiler ışığında işleyerek tüm Türkiye ile paylaşmaktayız.